ul. 17 Stycznia 143
(Budynek Starostwa Powiatowego)
64-400 Międzychód;
tel.: 577 001 326

biblioteka@miedzychod.pbp.poznan.pl
http://miedzychod.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

10. października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego


Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (World Mental Health Day) obchodzony jest od 1992 r., kiedy to Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego postanowiła zwrócić uwagę na problematykę zdrowia psychicznego. W tym roku odbywa się jego jubileuszowa 20-ta światowa edycja.

 

W Polsce od 2011 roku realizowany jest Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, przyjęty na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Stanowi on pierwszą, ogólnokrajową strategię działań, mających na celu ochronę zdrowia psychicznego społeczeństwa, wskazując jednocześnie na rosnącą rangę zdrowia psychicznego Polaków wśród priorytetów polityki zdrowotnej państwa.


Celami Programu są: promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, poprawa funkcjonowania osób z problemami zdrowia psychicznego oraz ich bliskich, a także zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym rozwijanie opieki środowiskowej, czyli usług w pobliżu miejsca zamieszkania i poza dużymi szpitalami. Jego wdrożenie wymaga zaangażowania wszystkich organów władzy publicznej i ich współpracy z podmiotami niepublicznymi.

 

Polecamy literaturę z naszych zbiorów na temat zdrowia psychicznego.