ul. 17 Stycznia 143
(Budynek Starostwa Powiatowego)
64-400 Międzychód;
tel.: 577 001 326

biblioteka@miedzychod.pbp.poznan.pl
http://miedzychod.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

5. października Światowy Dzień Nauczyciela


Dzień ten jest okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji. Obchody Światowego Dnia Nauczyciela, organizowane tradycyjnie wspólnie przez UNESCO, Międzynarodową Organizację Pracy, UNDP, UNICET i Education International, w tym roku będą odbywały sie pod hasłem: “Zajmij stanowisko w sprawie nauczycieli” (Take a Stand for Teachers).

 

Aby osiągnąć założony do 2015 roku cel objęcia wszystkich dzieci edukacją na poziomie podstawowym, konieczne jest utworzenie 1,7 miliona dodatkowych stanowisk dla nauczycieli, a taże wymiana 5,1 miliona osób uczących w tej chwili. W sumie do 2015 roku potrzeba będzie 6,8 milionów nowych nauczycieli, w samej tylko Afryce Subsaharyjskiej – 1,8 miliona osób.

 

Zaangażowanie w kwestie związane z zawodem nauczycielskim oznacza w praktyce zapewnienie właściwych szkoleń, stałego rozwoju zawodowego i obronę praw nauczycielskich. Nauczyciele są najważniejszym ogniwem procesu nauczania, mają decydujący wpływ na jego poziom. Nie tylko przekazują wiedzę, ale także kształtują w uczniach umiejętność krytycznego myślenia, uczą ich pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i dokonywania przemyślanych wyborów. Dziś jednak, kiedy w wielu regionach świata status tego zawodu podupada, istnieje szczególny powód do zaangażowania się w rozwiązywanie probelmów związanych z tym zawodem. Światowy Dzień Nauczyciela zwraca uwagę na potrzebę przywrócenia mu dawnego znaczenia, nie tylko w interesie samych nauczycieli i uczniów, ale całego społeczeństwa, na którego przyszłość nauczyciele mają szczególnie istotny wpływ.

 

Za:   http://www.unesco.pl/article/1/5-pazdziernika-swiatowy-dzien-nauczyciela/