ul. 17 Stycznia 143
(Budynek Starostwa Powiatowego)
64-400 Międzychód;
tel.: 577 001 326

biblioteka@miedzychod.pbp.poznan.pl
http://miedzychod.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Czasopisma


Wykaz czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę w 2018 roku:

 1. Biblioteka w Szkole

 2. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje

 3. Edukacja i Dialog

 4. Głos Nauczycielski

 5. Niebieska Linia

 6. Niepełnosprawność i Rehabilitacja

 7. Nowa Szkoła

 8. Poradnik Bibliotekarza

 9. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

 10. Sygnał
 11. Szkoła Specjalna

 12. Wychowanie w Przedszkolu

 13. Życie Szkoły

Oprócz w/w tytułów Biblioteka posiada następujące czasopisma retrospektywne:

1. Argumenty

2. Badania Oświatowe

3. Bibliografia Zawartości Czasopism

4. Biologia w Szkole

5. Chemia w Szkole

6. Chowanna

7. Chrońmy Przyrodę Ojczystą

8. Dawna Kultura

9. Dialog

10. Dom Dziecka

11. Fizyka i Chemia

12. Fizyka w Szkole

13. Forum

14. Geografia w Szkole

15. Historia i Nauka o Konstytucji

16. Horyzonty techniki

17. Ideologia i Polityka

18. Język Polski

19. Język Rosyjski

20. Języki Obce w Szkole

21. Klasy Łączone

22. Kwartalnik Pedagogiczny

23. Literatura Ludowa

24. Matematyka

25. Mozaika Francuska

26. Mówią Wieki

27. Nauczyciel i Wychowanie

28. Nowa Szkoła

29. Nowe Drogi

30. Nowe Książki

31. Nurt

32. Ochrona Roślin

33. Opieka Wychowanie Terapia

34. Oświata Dorosłych

35. Oświata i Wychowanie

36. Otwarta Szkoła

37. Plastyka w Szkole

38. Poezja

39. Polonistyka

40. Poradnik Językowy

41. Poznaj Swój Kraj

42. Poznaj Świat

43. Praca Świetlicowa

44. Problemy

45. Problemy Alkoholizmu

46. Przegląd Biblioteczny

47. Przegląd Historyczno-Oświatowy

48. Przegląd Humanistyczny

49. Przegląd Lubuski

50. Przegląd Psychologiczny

51. Przegląd Zachodni

52. Przewodnik Bibliograficzny

53. Przyroda Polska

54. Przysposobienie Obronne

55. Psychologia Wychowawcza

56. Rodzina i Szkoła

57. Ruch Pedagogiczny

58. Rysunek i Praca Ręczna

59. Społeczeństwo Otwarte

60. Sprawy Międzynarodowe

61. Studia Filozoficzne

62. Szkoła Gminna

63. Szkoła i Dom

64. Szkoła Zawodowa

65. Śpiew w Szkole

66. Wiadomosci Historyczne

67. Wiedza i Życie

68. Wychowanie

69. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna

70. Wychowanie Fizyczne i Sport

71. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

72. Wychowanie Muzyczne w Szkole

73. Wychowanie na co Dzień

74. Wychowanie Obywatelskie

75. Wychowanie Techniczne w Szkole

76. Z Otchłani Wieków

77. Zbiorcza Szkoła Gminna

78. Zdrowie Psychiczne

79. Zeszyty Teoretyczno-Historyczne

 

Czasopisma on-line:

Edukacja Dorosłych

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Języki Obce w Szkole

Lider

Logopeda

N@uczyciel

Pedagogika Filozoficzna

Pedagogika Rodziny