ul. 17 Stycznia 143
(Budynek Starostwa Powiatowego)
64-400 Międzychód;
tel.: 577 001 326

biblioteka@miedzychod.pbp.poznan.pl
http://miedzychod.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Czasopisma pedagogiczne


dostępne w naszej Bibliotece:


Biblioteka w Szkole

Miesięcznik instrukcyjno-metodyczny i informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy, zawierający wskazówki warsztatowe głównie z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, konspekty zajęć, scenariusze imprez szkolnych, zestawienia bibliograficzne. Wydawany od 1991 roku.

 

 

Edukacja. Studia. Badania. Innowacje

Kwartalnik. Czasopismo pedagogicznez  działalnością instytutów resortu oświaty i ich oddziałami w terenie. Podejmuje zagadnienia filozofii  edukacji,  współczesnych reform oświatowych, pedagogiki porównawczej i pedeutologii. Udostępnia także wyniki badań w zakresie podstawowych problemów oświatowych. Poszczególne numery czasopisma mającharakter monograficzny, dając wielostronne naświetlenie wybranych tematów.

 

 

 

Edukacja i Dialog

Miesięcznik poświęcony pedagogice, psychologii, socjologii społecznej i naukom pokrewnym. Prezentuje nowości z zakresu metodyki dydaktyczno-wychowawczej. Przeznaczony dla osób otwartych na komunikację i dialog jako skuteczne metody porozumiewania się.

 

 

 

 

Geografia w Szkole

Dwumiesięcznik dla nauczycieli geografii w gimnazjach  i szkołach ponadgimnazjalnych, a także nauczycieli przyrody w szkołach podsta- wowych. Zawiera artykuły, notatki  naukowe,  recenzje  z  dziedziny geografii i nauk pokrewnych. Prezentuje zagadnienia współczesnej geografii, zawiera scenariusze i konspekty zajęć.

 

 

 

 

 

Głos Nauczycielski

Tygodnik społeczno-oświatowy ZNP wydawany od 1917 r. Publikuje  materiały z zakresu oświaty, wychowania, spraw środowiska nauczycielskiego, a także działalności ZNP.

 

 

 

 

 

 

Języki Obce w Szkole

Specjalistyczny dwumiesięcznik przedmiotowo-metodyczny adresowany jest do nauczycieli języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i łacińskiego we wszystkich typach szkół. Dostarcza informacji z dydaktyki i metodyki, językoznawstwa i psycholingwistyki.

 

 

 


Nowa Szkoła

Miesięcznik spoleczno-pedagogiczny. Zawiera artykuły z zakresu edukacji  i polityki, awansu zawodowego nauczycieli, ścieżek edukacyjnych, recenzje i korespondencje. Jedno z najważniejszych czasopism dotyczących nauczania  oraz wychowania w szkole.

 

 

 

Polonistyka

Miesięcznik poświęcony metodyce nauczania literatury i języka polskiego. Adresowany do nauczycieli polonistów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Na łamach czasopisma prezentowane są treści zebrane w następujących działach: Horyzonty polonistyki, Tajniki warsztatu, Spotkania, Recenzje i przeglądy. Czasopismo informuje o aktualnym dorobku naukowym w dziedzinie językoznawstwa, teorii i historii literatury. Analizuje programy i podręczniki, publikuje artykuły metodyczne, prezentuje doświadczenia  nauczycieli.

 

 

 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Miesięcznik adresowany do szerokiego  grona  wychowawców, pedagogów i instytucji opiekuńczo-wychowawczych, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych i nauczycieli. Zawiera propozycje do indywidualnej pracy z dzieckiem i rodziną. Materiał prezentowany jest w działach: Aktualne problemy opieki i wychowania, Diagnozy, Doświadczenia, propozycje metodyczne, Z tradycji, Seminaria  i narady, Informacje i recenzje.

 

 

 

 

Szkoła Specjalna

Dwumiesięcznik przeznaczony dla nauczycieli, pedagogów specjalnych i wszystkich osób zainteresowanych. Porusza zagadnienia związane z niepełnosprawnością oraz praktyką pedagogiczną.

 

 

 

 

 

Uczyć Lepiej

Czasopismo wydawane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Ukazuje się od 2000 roku. Wśród autorów znaleźć można nauczycieli, doradców metodycznych, konsultantów oraz pracowników naukowych. Adresatem są nauczyciele z różnych typów szkół. Dlatego czasopismo zawiera materiały, które mogą być przydatne wszystkim nauczycielom w ich pracy. Tematyka dotyczy edukacji, szkół i nauczycieli.

 

 

 


Wiadomości Historyczne

Czasopismo metodyczne dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, poświęcone historii Polski i historii powszechnej. Dwumiesięcznik zawiera propozycje scenariuszy zajęć oraz stałe działy tematyczne: Z zagadnień dydaktycznych, Z badań historyków.

 

 

 

 

Wychowanie Fizyczne i  Zdrowotne

Miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli, trenerów i szkolnej służby zdrowia. Zawiera artykuły dotyczące promocji zdrowia, propozycje metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego, zajęć z gimnastyki korekcyjnej i szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

Wychowanie Muzyczne w Szkole

Dwumiesięcznik przeznaczony dla nauczycieli muzyki oraz instruktorów prowadzących zespoły wokalne i instrumentalne w szkołach i placówkach oświatowych. Omawia zagadnienia kultury muzycznej, prezentuje materiały metodyczne, płytotekę, teksty piosenek z zapisem nutowym.

 

 

 

 

Wychowanie na Co Dzień

Miesięcznik  adresowany do wychowawców, nauczycieli i refleksyjnych rodziców. Zawiera działy: Aktualne problemy pedagogiczne, Problemy funkcjonowania szkoły, Metody nauczania i wychowania, Teoretyczne problemy wychowania, Wychowanie przedszkolne, Problemy pedagogiki specjalnej, Psychologiczne podstawy wychowania, Teoria i praktyka pracy socjalnej, Środowisko i wychowanie, Z doświadczeń pedagogicznych, Poradnictwo. W każdym numerze znajduje się też Wkładka metodyczna.

 

 

 

Wychowanie w Przedszkolu

Miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli przedszkoli. Zawiera scenariusze zabaw i zajęć, prezentuje propozycje  współpracy z rodzicami,  informuje o najnowszych trendach w edukacji przedszkolnej.

 

 

 

 

 

 

Życie Szkoły

Miesięcznik pedagogiki wczesnoszkolnej adresowany do nauczycieli nauczania zintegrowanego. Prezentuje artykuły metodyczne oparte na praktyce szkolnej. Zawiera stałe działy: Artykuły i rozprawy, Praktyka szkolna, Informacje i poglądy.