ul. 17 Stycznia 143
(Budynek Starostwa Powiatowego)
64-400 Międzychód;
tel.: 577 001 326

biblioteka@miedzychod.pbp.poznan.pl
http://miedzychod.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Historia biblioteki


Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Międzychodzie powstała w 1950 roku.

 

Tuż po wyzwoleniu Międzychodu (27.01.1945 r.), nauczyciele odczuwający brak biblioteki fachowej, samorzutnie zaczęli organizować księgozbiór. Składał się on przede wszystkim z książek treści pedagogicznej oraz podręczników szkolnych. Książek dostarczali sami nauczyciele oraz inne osoby, które przypadkiem znalazły się w posiadaniu literatury  pedagogicznej. Zbiór ten początkowo był gromadzony w szkole przy bibliotece uczniowskiej.

 

W pierwszym roku istnienia zainwentaryzowano 400 pozycji, wśród których było wiele broszur, ulotek, odezw i dzienników. Biblioteka wówczas mieściła się w klasie Szkoły Podstawowej. W 1953 r. Biblioteka przeniesiona została do Wydziału Oświaty, który mieścił się w gmachu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Samodzielny lokal (o powierzchni 25 m2 ) Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Międzychodzie otrzymała w roku 1957, mieścił się on w  baraku przy Placu Rolnym.

 

Na początku lat 70-tych Bibliotekę przeniesiono do budynku przy ul. 17 Stycznia 131, przeznaczonego na cele oświatowe, w tym między innymi na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej, Ogniska Muzycznego i Poradni Wychowawczo-Zawodowej. Tam Biblioteka zajmowała początkowo pomieszczenia o powierzchni ok. 50 m2, później liczące 101 m2.

 

W 1994 roku Biblioteka przeprowadziła się do pomieszczeń przy ul. 17 Stycznia 143. W lokalu tym (o powierzchni 124,20 m2) mieści się do dnia dzisiejszego.

 

Kierownicy na przestrzeni ponad 60-letnich dziejów PBP w Międzychodzie:

 

  • 1950 - 1957 / Janina Klamm
  • 1957 - 1963 / Janina Zieleniewska
  • 1963 - 1971 / Teodozja Sałacińska
  • 1971  -1986 / Jadwiga Pietraszkiewicz
  • 1986 - 1992 / Danuta Matyaszczyk
  • 1992 - do dziś / Ewa Mitoraj

 

Od pierwszych lat swego istnienia Biblioteka Pedagogiczna w Międzychodzie stała się ważną placówką oświatową, ośrodkiem ruchu umysłowego nauczycieli. Jako baza doskonalenia i integralna część całego systemu kształcenia, pomaga w  przygotowaniu dobrze wykształconej  kadry nauczycielskiej, otacza opieką metodyczną biblioteki szkolne rejonu, systematycznie organizuje spotkania zespołu samokształceniowego w celu podniesienia jakości pracy bibliotek. Współpracuje również z bibliotekami różnych typów (m.in. z publicznymi i naukowymi), skąd sprowadza dokumenty w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

Przez ponad pół wieku swego istnienia Biblioteka Pedagogiczna w Międzychodzie przyczynia się do podnoszenia jakości nauczania i wychowania poprzez wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym. Na szczególną uwagę zasługuje okres ostatnich kilku lat, w którym nastąpiła komputeryzacja placówki. Na stronie internetowej bibioteki dostępny jest katalog on-line, który obejmuje 100 %  zbiorów. W bibliotece  można skorzystać z pracowni multimedialnej (cztery stanowiska) z dostępem do Internetu.

 

Dobrze opracowany warsztat informacyjny, dostęp do Internetu oraz zbiory ujęte w komputerowej bazie,  wpływają na  poszerzenie  dotychczasowych, tradycyjnych zadań biblioteki.