ul. 17 Stycznia 143
(Budynek Starostwa Powiatowego)
64-400 Międzychód;
tel.: 577 001 326

biblioteka@miedzychod.pbp.poznan.pl
http://miedzychod.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Linki


BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

http://pbp.poznan.pl/

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

http://www.biblioteka.cdn.leszno.pl/

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna w Pile

http://www.bp.pila.pl/

 

Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu

http://www.kp.kalisz.pl/

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie

http://www.pbpkonin.pl/

 

 

INSTYTUCJE OŚWIATOWE

 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

http://www.ko.poznan.pl/

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://www.men.gov.pl/

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

http://www.odn.poznan.pl/

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

http://www.ore.edu.pl/

 

 

KATALOGI BIBLIOTEK

 

Katalogi bibliotek poznańskich

http://webpac.pfsl.poznan.pl/


 

BIBLIOTEKI CYFROWE

 

 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra


Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie

http://literat.ug.edu.pl/


Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra


E-Wydawnictwo. Portal Publikacji Naukowych

http://www.e-wydawnictwo.eu/


Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

http://dlibra.up.krakow.pl:8080/dlibra/dlibra

 

Projekt Gutenberg

http://www.gutenberg.org/browse/languages/pl

 

Światowa Biblioteka Cyfrowa

http://www.wdl.org/en/


Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

 

Wolne Lektury

http://wolnelektury.pl/

 

PORTALE DUKACYJNE

 

Literka -portal edukacyjny dla nauczycieli

http://literka.pl/

 

Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli

http://www.scholaris.pl/

 

 

STRONY DLA BIBLIOTEKARZY

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

http://www.sbp.pl/

 

Biblioteka Narodowa

http://www.bn.org.pl/

 

 

PRAWO OŚWIATOWE (wybrane akty prawne)

 

Ustawa o systemie oświaty

 

Karta Nauczyciela (rozdział 3a - Awans zawodowy nauczycieli)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli