ul. 17 Stycznia 143
(Budynek Starostwa Powiatowego)
64-400 Międzychód;
tel.: 577 001 326

biblioteka@miedzychod.pbp.poznan.pl
http://miedzychod.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Polecamy nowości


Filipiak Ewa : Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. Sygnatura 25640. Przewodnik dla nauczycieli pragnących budować kulturę uczenia się. W pierwszej części autorka wyczerpująco omawia proces powstawania wiedzy i uczenia się, strategie pracy nauczyciela z uczniem oraz role, jakie przyjmują oni w edukacji. Podkreśla też znaczenie: motywacji do nauki. Druga część książki szczegółowo przedstawia strategie rozwijania zdolności uczenia się.

 

Noszczyk Magdalena [i inni] : Globalnie - odpowiedzialnie: materiały dla nauczycieli. Kraków : Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2011. Sygnatura 25630. Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu pt. Globalnie - Odpowiedzialnie: zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, którzy podejmują tematykę edukacji globalnej. Zawiera część teoretyczną i propozycję scenariuszy zajęć lekcyjnych dla trzech poziomów nauczania (szkoła podstawowa klasy 4-6, gimnazjum i poziom ponadgimnazjalny).

 

 

Pospiszyl Irena : Patologie społeczne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Sygnatura 25485. Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz omawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści, samobójstwa, uzależnienia, patologie seksualne, agresja, wykluczenie społeczne, patologia instytucji. Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).

 

Słysz Anna, Arcimowicz Beata : Przyjaciele w internecie. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. Sygnatura 25639. Publikacja porusza zagadnienia dotyczące korzystania przez dzieci i młodzież z internetu.  Autorki przybliżają sposoby, w jakie młodzi ludzie zawierają znajomości w sieci. Prezentują pozytywne i negatywne strony poszukiwań w internecie, a także omawiają funkcjonowanie internetowych grup wsparcia. Książka została napisana przystępnym językiem. Jest adresowana do psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz do wszystkich zainteresowanych.Czytaj więcej: pełne zestawienie nowoś ci