ul. 17 Stycznia 143
(Budynek Starostwa Powiatowego)
64-400 Międzychód;
tel.: 577 001 326

biblioteka@miedzychod.pbp.poznan.pl
http://miedzychod.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Promocja, akcje i współpracaAKCJE, IMPREZY, WYSTAWY


Co roku w grudniu Biblioteka organizuje imprezę KSIĄŻKA POD CHOINKĘ. W spotkaniach, które mają miejsce w naszej Bibliotece uczestniczą dzieci z byłej świetlicy Nasza Świetlica przy Parafii pw. NSM w Międzychodzie. Dzieci i dorośli biorą udział w zabawach i różnych konkursach, np.:

  • Najpiękniejsza, papierowa choinka,
  • Najwspanialsza ozdoba,
  • Najciekawsze życzenia świąteczne,
  • Konkurs śpiewania kolęd.

Zwieńczeniem udziału w konkursach są oczywiście nagrody (maskotki, zabawki, słodycze i przybory szkolne) zebrane przez Bibliotekę m.in. w akcji Podziel się książką i zabawką. Zgodnie z głównym hasłem imprezy Książka pod choinkę - każde dziecko otrzymuje także książkę. Ważnym punktem spotkania jest tradycyjne składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem oraz wspólne spożywanie świątecznego poczęstunku. Czas spotkania umilają czytane opowieści świąteczne oraz śpiewane kolędy. Co roku dzieci wykonują piękne kartki z życzeniami, które wysyłają do zaprzyjaźnioych Księży i Ofiarodawców. Na zakończenie każde dziecko otrzymuje paczkę świąteczną, przygotowaną przez wielu Sponsorów i Bibliotekę.


Akcja Podaruj książkę bibliotece, polegająca na przyjmowaniu od Czytelników darów książkowych. Dzięki niej biblioteka zyskała wiele cennych pozycji pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i innych. Za przekazane materiały - biblioteka publikuje imienne podziękowania na łamach lokalnej prasy (Informator Międzychodzki).

 

Świąteczna akcja: Podziel się książką i zabawką - Biblioteka w okresie przed Bożym Narodzeniem co roku zbiera książki  i maskotki do paczek dla dzieci z ubogich rodzin.


 

Bookcrossing (inaczej książkokrążenie lub uwalnianie książek) – polega na celowym pozostawieniu książki na tzw. "półkach" lub w przypadkowych miejscach (ławka w parku, autobus, pociąg, itd.), aby znalazca mógł ją przeczytać i przekazać dalej. W lokalu biblioteki do tego celu wydzielono półkę z książkami, które można zabrać, przeczytać, następnie pozostawić w dowolnym miejscu. Zachęca się czytelników do korzystania z tej formy popularyzującej czytelnictwo.

 

Co roku z okazji majowych świąt Dzień Bibliotekarza oraz Tydzień Bibliotek pracownicy Biblioteki wraz z czytelnikami oraz sympatykami biorą aktywny udział w rajdzie rowerowym Odjazdowy Bibliotekarz, promującym biblioteki, czytelnictwo oraz aktywne spędzanie wolnego.

 

Biblioteka przygotowuje tematyczne wystawy materiałów bibliotecznych.

W lokalu biblioteki prezentowane są także wystawy:

a) prac uczniów np.

  • stroików świątecznych,

  • gwiazdek z życzeniami,

  • kartek świątecznych;

b) zdjęć z gwiazdkowej imprezy dla dzieci.

 

WSPÓŁPRACA


Biblioteka współpracuje ze szkołami powiatu oraz innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi.

 

Wraz z bibliotekarzami szkolnymi Biblioteka przygotowuje oraz prowadzi lekcje biblioteczne zapoznające uczniów z warsztatem informacyjnym oraz funkcjami i zadaniami biblioteki pedagogicznej.

 

Biblioteka organizuje konferencje i spotkania z nauczycielami bibliotekrzami powiatu. Celem spotkań jest wspieranie nauczycieli bibliotekarzy  w pracy bibliotekarskiej oraz podnoszenie jakości pracy bibliotek.

 

W pracowni multimedialnej biblioteki organizowane są zajęcia warsztatowe (komputerowe) dla bibliotekarzy szkolnych oraz dla uczniów. Celem szkoleń jest doskonalenie umiejętności komputerowych, poszerzenie wiedzy nauczycieli i uczniów, zapoznanie z edukacyjnymi witrynami internetowymi oraz możliwościami wyszukiwarek internetowych.

 

Filia PBP w Międzychodzie jest miejscem praktyk zawodowych studentów oraz praktyk zawodowych uczniów.

 

Biblioteka  ściśle współpracuje z Biblioteką Publiczną w Międzychodzie m. in. w zakresie bieżącego, wzajemnego informowania o nowych nabytkach, informowaniu czytelników o zbiorach obu bibliotek, godzinach otwarcia, adresach pocztowych, internetowych itp. Wspólnie z Biblioteką Publiczną w Międzychodzie organizuje spotkania pracowników bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Koło w Międzychodzie. Celem spotkań, które najczęściej odbywają się w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie,  jest poszerzenie wiedzy bibliotekarzy na temat regionu, omówienie spraw dotyczących zawodu bibliotekarskiego oraz pracy w różnych typach bibliotek.

 

Biblioteka współpracuje z lokalną prasą, zwłaszcza z redakcją Informatora Międzychodzkiego, na łamach którego publikuje różne artykuły i informacje.

 

O DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI - W PRASIE:

 

16.11.2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej spotkali się... / Ewa Mitoraj. Informator Międzychodzki 2015 nr 11, s.9

 

Szanse na nowe książki w bibliotekach / Ewa Mitoraj. Informator Międzychodzki 2015 nr 11, s.9


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna (...) składa (...) podziękowanie... Informator Międzychodzki 2015 nr 11, s.9

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna (...) składa (...) podziękowanie... Informator Międzychodzki 2015 nr 10, s.11

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna (...) składa (...) podziękowanie... Informator Międzychodzki 2015 nr 9, s. 12

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna (...) składa (...) podziękowanie... Informator Międzychodzki 2015 nr 7-8, s. 14

 

Nowości związane z regionem w Bibliotece Pedagogicznej. Informator Międzychodzki 2015 nr 6, s. 12

 

Odjazdowy Bibliotekarz / Ewa Mitoraj. Informator Międzychodzki 2015 nr 5, s. 8

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna (...) składa (...) podziękowanie... Informator Międzychodzki 2015 nr 5, s. 8

 

Jadwiga Pietraszkiewicz / Ewa Mitoraj. Informator Międzychodzki 2015 nr 4, s. 7

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna (...) składa (...) podziękowanie...Informator Międzychodzki 2015 nr 3, s. 16

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna (...) składa (...) podziękowanie...Informator Międzychodzki 2015 nr 2, s. 11

 

Święta z książką w bibliotece Pedagogicznej. Informator Międzychodzki 2015 nr 1, s. 8

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Międzychodzie ogłasza konkurs Zaczytane Wakacje. Biblioteka Pedagogiczna składa (...) podziękowania... Informator Międzychodzki 2014 nr 7/8, s. 3

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna(...) w Międzychodzie zaprasza...[remont zakończony]. Informator Międzychodzki 2014 nr 2, s. 9

 

Nauczyciele bibliotekarze się szkolą. Informator Międzychodzki 2013 nr 6, s. 4

 

Odjazdowy Bibliotekarz. Informator Międzychodzki 2013 nr 6, s. 8

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Międzychodzie zaprasza...Informator Międzychodzki 2013 nr 6, s. 9

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Międzychodzie zaprasza... Informator Międzychodzki 2013 nr 5, s. 11

 

Szkolenie nauczycieli bibliotekarzy powiatu międzychodzkiego w Bibliotece Pedagogicznej w Międzychodzie. Informator Międzychodzki 2013 nr 3, s. 11


Jubileuszowa, V EDYCJA imprezy KSIĄŻKA POD CHOINKĘ W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ. Informator Międzychodzki 2013 nr 2, s. 11


PBP w Poznaniu Filia w Międzychodzie (...) składa serdeczne podziękowania... Informator Międzychodzki 2012 nr 12, s. 6


PBP w Poznaniu Filia w Międzychodzie (...) zaprasza do korzystania ze zbiorów. Informator Międzychodzki 2012 nr 10, s. 12


8 września, w dzień św. Wawrzyńca, patrona bibliotekarzy. Informator Międzychodzki 2012 nr 10, s. 12


Bibliotekarze powiatu grodziskiego z wizytą w Międzychodzie. Informator Międzychodzki 2012 nr 10, s. 12

 

Biblioteka poleca nowości dla nauczycieli i rodziców. Informator Międzychodzki 2012 nr 9, s. 10

 

PBP w Poznaniu Filia w Międzychodzie składa serdeczne podziękowanie... Informator Międzychodzki 2012 nr 9, s. 10

 

PBP w Poznaniu Filia w Międzychodzie (...) w lipcu i sierpniu czynna (...) zaprasza na stronę internetową. Informator Międzychodzki 2012 nr 7, s. 14

 

Konferencja nauczycieli bibliotekarzy powiatu międzychodzkiego. Informator Międzychodzki 2012 nr 6, s. 6


Rajd rowerowy odjazdowych bibliotekarzy powiatu międzychodzkiego! Informator Międzychodzki 2012 nr 5, s. 8

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna (...) składa serdeczne podziękowanie (...) oraz zaprasza. Informator Międzychodzki 2012 nr 5, s. 10

 

Biblioteka Pedagogiczna poleca książki. Informator Międzychodzki 2012 nr 4, s. 6

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Międzychodzie składa podziękowanie (...) zaprasza do korzystania ze zbiorów. Informator Międzychodzki 2012 nr 3, s. 6

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Międzychodzie zaprasza na nową stronę internetową. Informator Międzychodzki 2012 nr 2, s. 6

 

Święta z książką w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Międzychodzie. Informator Międzychodzki 2012 nr 1, s. 8


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Międzychodzie składa serdeczne podziękowania (...) oraz ogłasza abolicję. Informator Międzychodzki 2011 nr 12, s. 10


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Międzychodzie składa serdeczne podziękowanie(...) oraz informacja nt. windykacji. Informator Międzychodzki 2011 nr 11, s. 8