ul. 17 Stycznia 143
(Budynek Starostwa Powiatowego)
64-400 Międzychód;
tel.: 577 001 326

biblioteka@miedzychod.pbp.poznan.pl
http://miedzychod.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Rok 2012 ogłoszono Rokiem Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego, ks. Piotra Skargi, B. Prusa...


Sejm ustanowił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks. Piotra Skargi.

Natomiast pod patronatem UNESCO ogłoszono 2012 Rokiem B. Prusa.

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europy rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.


 

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit (1878-1942), był działaczem na rzecz praw dziecka, pedagogiem, lekarzem, autorem książek dla dzieci w tym "Króla Maciusia Pierwszego" oraz współtwórcą i dyrektorem Domu Sierot w Warszawie. W 2012 roku przypada 100. rocznica założenia sierocińca i mija 70 lat jego śmierci w obozie zagłady w Treblince.

Polecamy:

literaturę na temat: Janusz Korczak - życie i twórczość

stronę nt Roku Janusza Korczaka http://2012korczak.pl/node/86

 

 


Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) pisał powieści społeczne, obyczajowe, ludowe i historyczne, z których najbardziej znana jest "Stara baśń". Można go określić reformatorem polskiej powieści. Był redaktorem i wydawcą. Przygotował do druku i opublikował ponad 40 t. dokumentów historycznych i dzieł innych pisarzy. Przez całe życie angażował się w działalność polityczną, za co dwukrotnie przebywał w więzieniu. W 2012 roku przypada 200. rocznica jego urodzin.

Polecamy:

literaturę na temat: Józef Ignacy Kraszewski - życie i twórczość

stronę dotyczącą Józefa I. Kraszewskiego http://www.ignacy.kraszewski.pl/index.htmll

 

 

 

Bolesław Prus, właśc. Aleksander Glowacki (1847—1912). Zasłynął jako autor Kronik tygodniowych, ogłaszanych w „Kurierze Warszawskim" i „Tygodniku Ilustrowanym". Nazywany jest ojcem felietonistyki polskiej. Twórczość literacką rozpoczął od humoresek i nowel. Szczyt jego twórczości przypada na lata 1885—1897, kiedy to powstały powieści Placówka, Emancypantki, Lalka, Faraon. Prus był jednym z twórców i teoretyków realizmu jako prądu i nurtu literackiego. W 2012 r. przypada 100. rocznica jego śmierci.

Polecamy:

literaturę: Bolesław Prus - życie i twórczość

stronę dotyczącą obchodów roku B. Prusa http://www.rokprusa.pl/

 


ks. Piotr Skarga (1536-1612). W 2012 r. przypada 400. rocznica jego śmierci. Był jezuitą, teologiem, kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy, rektorem Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszym rektorem Uniwersytetu Wileńskiego. Piotr Skarga to autor kilkudziesięciu książek, z których najbardziej znane to "Żywoty świętych" i "Kazania sejmowe". Założył kolegia jezuickie m.in. w Połocku, Rydze i Dorpacie.

Polecamy stronę nt ks. Piotra Skargi http://skargapiotr.pl/

 

 

2012 Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

 

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europy rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Krajowym Koordynatorem Europejskiego Roku w Polsce jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Ogólnym celem Roku Europejskiego jest ułatwienie tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe. Podejmowane działania w dziedzinach: polityki zatrudnienia, opieki zdrowotnej, usług społecznych, programów szkolenia dorosłych, wolontariatu, dostępu do mieszkań, technologii informacyjnej i transportu mają służyć zapewnieniu osobom starszym warunków sprzyjających ich aktywności zawodowej, aktywnego udziału w życiu społecznym. Niezwykle ważne jest również utrzymywanie solidarności międzypokoleniowej w społeczeństwach, w których liczba osób starszych szybko wzrasta.

Czytaj więcej: http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=970&langId=pl

Polecamy publikacje z naszych zbiorów nt:

2012 Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej