ul. 17 Stycznia 143
(Budynek Starostwa Powiatowego)
64-400 Międzychód;
tel.: 577 001 326

biblioteka@miedzychod.pbp.poznan.pl
http://miedzychod.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

Zbiory i oferta


Księgozbiór Biblioteki, w 100% dostępny poprzez katalog on-line,  obejmuje przede wszystkim literaturę:

- z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,

- publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

- literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,

- piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

- programy nauczania i niektóre podręczniki szkolne,

- materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu,

- przepisy oświatowe.

 

Biblioteka gromadzi także czasopisma pedagogiczne oraz wspomagające proces nauczania i wychowania a także edukacyjne materiały audiowizualne (kasety VHS, płyty CD, CD-ROM i DVD) głównie o tematyce edukacyjnej.

 

Zbiory Biblioteki liczą:

ponad 21.000 dzieł zwartych (książek),

ponad 1.000 roczników czasopism,

ponad 200 egz. zbiorów specjalnych,

14 tytułów czasopism bieżących.

 

Czytelnicy mogą także korzystać z księgozbioru podręcznego, na który składa się literatura specjalistyczna z pedagogiki, psychologii i socjologii, encyklopedie, słowniki i leksykony z różnych dziedzin wiedzy oraz czasopisma bieżące i archiwalne.

 

W Bibliotece eksponowane są oferty oficyn wydawniczych.

 

Dużym zainteresowaniem cieszy się wystawa nowości pedagogicznych i z nauk pokrewnych, zakupionych przez Bibliotekę.

 

Od 2010 r. czytelnicy mają dostęp, poprzez Internet, do informacji o zbiorach za pośrednictwem elektronicznej bazy Biblioteki.

 

Oferta

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Międzychodzie działa na rzecz nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych,  studentów innych kierunków oraz uczniów i pozostałych zainteresowanych. Biblioteka służy pomocą nauczycielom w kształceniu i dokształcaniu, w doskonaleniu ich pracy zawodowej i pracy twórczej udostępniając literaturę fachową, czasopisma metodyczne i zbiory specjalne głównie o tematyce edukacyjnej.

Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę przede wszystkim z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i dziedzin pokrewnych oraz czasopisma i zbiory specjalne o tematyce edukacyjnej.

 

Biblioteka oferuje również:

  • całodobowy dostęp do elektronicznej bazy księgozbioru biblioteki,
  • rezerwację książek na zamówienie,
  • pomoc w korzystaniu z komputerowego katalogu bibliotecznego oraz w wyszukiwaniu materiałów na dany temat,
  • dostęp do Internetu w pracowni multimedialnej w celach edukacyjnych,
  • możliwość korzystania z informacji o nowościach i zestawień bibliograficznych dostępnych na stronie internetowej biblioteki,
  • przygotowanie materiałów na konferencje, narady, szkolenia i wystawy,
  • organizowanie zespołów samokształceniowych dla nauczycieli bibliotekarzy,
  • prowadzenie lekcji bibliotecznych.