Szkolenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - 6 października 2021 roku

Szkolenie sieci

Październik- Miesiącem Bibliotek Szkolnych, dlatego nauczyciele bibliotekarze należący "Sieci współpracy i samokształcenia powiatu międzychodzkiego" świętowali... aktywnie. W pierwszej części szkolenia Pani Irena Ranosz-Talarek z Fundacji "Czepczyński Family Fundation" przybliżyła zebranym tematy: "Wpływ pandemii na rozwój emocjonalny dzieci", "Edukacyjna działalność Czepczyński Family Fundation", "Publikacje i programy edukacyjne CFF". W dalszej części spotkania omówiono tematy: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" oraz "Biblioteczne programy komputerowe". Wymieniono się też informacjami na temat promowania czytelnictwa, bibliotecznych konkursów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy nauczyciela bibliotekarza. Na zakończenie pożegnano bibliotekarkę Dorotę, która wkroczyła na drogę zasłużonej emerytury.