Zasady korzystania z Biblioteki w trakcie epidemii COVID-19

  1. W Bibliotece może przebywać jednocześnie 3 Czytelników.
  2. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej 2-metrowej odległości.
  3. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek i dezynfekowania dłoni przy wejściu.
  4. Preferowane jest zamawianie książek zdalnie oraz zdalny zapis do Biblioteki.
  5. Wszelkie należności wobec Biblioteki prosimy wpłacać wyłącznie na konto: 37 1020 4027 0000 1702 1520 9991
  6. Obsługa Czytelników odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć - od 25 listopada do 10 grudnia 2021 roku

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Polsko-Amerykański Most Innowacji (PAMI) od 25 do 26 listopada 2021 roku (online)

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji (PAMI), która odbędzie się online 25-26 listopada. 2 dni, ponad 20 sesji i 50 ekspertów w zakresie zrównoważonego rozwoju, ekologii i zmian klimatu.

PAMI to coroczne wydarzenie dla przedsiębiorców, naukowców i studentów zajmujących się opracowywaniem nowych rozwiązań opartych na unikalnej wiedzy i zaawansowanych technologiach, organizowane przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators.