Czasopisma

Wykaz czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę w 2022 roku:

 1. Biblioteka w Szkole

 2. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje

 3. Głos Nauczycielski

 4. Głos Pedagogiczny

 5. Niebieska Linia

 6. Niepełnosprawność i Rehabilitacja (on-line)

 7. Poradnik Bibliotekarza

 8. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 9. Szkoła Specjalna

 10. Wychowanie w Przedszkolu

 11. Życie Szkoły

 

Czasopisma on-line:

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Języki Obce w Szkole

Lider

Logopeda

N@uczyciel

Pedagogika Filozoficzna

Pedagogika Rodziny

Biblioteka posiada następujące czasopisma retrospektywne:

Argumenty, Badania Oświatowe, Bibliografia Zawartości Czasopism, Biologia w Szkole, Chemia w Szkole, Chowanna, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Dawna Kultura, Dialog, Dom Dziecka, Fizyka i Chemia, Fizyka w Szkole, Forum, Geografia w Szkole, Historia i Nauka o Konstytucji, Horyzonty Techniki, Ideologia i Polityka, Język Polski, Język Rosyjski, Języki Obce w Szkole, Klasy Łączone, Kwartalnik Pedagogiczny, Literatura Ludowa, Matematyka, Mozaika Francuska, Mówią Wieki, Nauczyciel i Wychowanie, Nowa Szkoła, Nowe Drogi, Nowe Książki, Nurt, Ochrona Roślin, Opieka Wychowanie Terapia, Oświata Dorosłych, Oświata i Wychowanie, Otwarta Szkoła, Plastyka w Szkole, Poezja, Polonistyka, Poradnik Językowy, Poznaj Swój Kraj, Poznaj Świat, Praca Świetlicowa, Problemy, Problemy Alkoholizmu, Przegląd Biblioteczny, Przegląd Historyczno-Oświatowy, Przegląd Humanistyczny, Przegląd Lubuski, Przegląd Psychologiczny, Przegląd Zachodni, Przewodnik Bibliograficzny, Przyroda Polska, Przysposobienie Obronne, Psychologia Wychowawcza, Rodzina i Szkoła, Ruch Pedagogiczny, Rysunek i Praca Ręczna, Społeczeństwo Otwarte, Sprawy Międzynarodowe, Studia Filozoficzne, Szkoła Gminna, Szkoła i Dom, Szkoła Zawodowa, Śpiew w Szkole, Wiadomości Historyczne, Wiedza i Życie, Wychowanie, Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna, Wychowanie Fizyczne i Sport, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, Wychowanie Muzyczne w Szkole, Wychowanie na co Dzień, Wychowanie Obywatelskie, Wychowanie Techniczne w Szkole, Z Otchłani Wieków, Zbiorcza Szkoła Gminna, Zdrowie Psychiczne, Zeszyty Teoretyczno-Historyczne