Sieci współpracy

W ramach prowadzenia wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Bibliotece organizowane są spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy. Podczas spotkań nauczyciele uczestniczą w wykładach, warsztatach, i innych zajęciach lub  szkoleniach, wspierających nowatorskie inicjatywy, samokształcenie i samodoskonalenie.

Biblioteka w 2022 r. koordynuje prace następujących sieci:

  • Sieć współpracy zajmująca się promowaniem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
  • Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne)
  • Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy zainteresowanych Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa